אנחנו עיוורים לדברים החשובים ביות

נשלח ב 16.9.16

“ואנחנו לא יודעים כאמור, מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. ולמה אנחנו כאן. כך שבעצם אנחנו עיוורים לדברים החשובים ביותר. לדברים בעלי המשמעות העמוקה ביותר בשבילנו . . .

אנחנו מסוגלים לראות מציאות שהיא גבוהה יותר מהמציאות הזאת. יש מציאות שהיא גבוהה יותר מהמציאות הזאת . . . יש מציאות שהיא אחרת, שהיא שמימית ושהיא גבוהה יותר ושאנחנו יכולים לראות אותה ואנחנו גם יכולים להגיע אליה. להיות חלק ממנה.”

הצטוט מתוך הדיסק ראייה שנייה שבו לימוד שניתן ע”י לאמה דבורה-הלה. לימוד נפלא ורב השראה זה, נותן תרגול לפיתוח יכולות של ראייה בלתי רגילה – כולל ראייה של מי היינו בעבר ומי נהיה בעתיד, ראייה של יצורים בפלנטות וצורות קיום אחרות, ראייה של אנשים שעברו מחיינו וראייה של ישויות שמימיות.

Share this post